Logowanie:


Blog Kasomat.pl

Archiwum wpisów


Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej
 

Zawezwanie do próby ugodowej to pismo wysyłane do tych konsumentów, którzy nie spłacili w terminie podjętego zobowiązania finansowego. W ten sposób wierzyciel daje im szansę negocjowania nowych warunków uregulowania zadłużenia.

Zawezwanie do próby ugodowej jest formą postępowania sądowego, która polega na wezwaniu drugiej strony sporu do zawarcia porozumienia. W przypadku instytucji finansowych chodzi zazwyczaj o osobę zalegającą ze spłatą podjętej pożyczki lub kredytu. W wyniku wezwania do próby ugodowej przeprowadzane się rozmowy, które mają doprowadzić do wypracowania kompromisu i zażegnania konfliktu między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

W konsekwencji dłużnik jest zobowiązany do spłaty całości zobowiązania na nowych, często korzystniejszych niż dotychczas zasadach. Ustalany jest nowy termin spłaty zobowiązania, dłużnik może także wynegocjować zmniejszenie wysokości rat. W ten sposób powziętą pożyczkę lub podjęty kredyt będzie dużo łatwiej spłacić. Próba ugodowa może doprowadzić także do całkowitego anulowania odsetek naliczonych od niespłaconego zobowiązania.

Pamiętajmy, aby w przypadku kłopotów z uregulowaniem zaciągniętego zobowiązania, natychmiast skontaktować się z danym pożyczkodawcą. Wówczas zyskujemy szansę wspólnego opracowania nowego planu spłat, który będzie stanowił mniejsze obciążenie dla domowego budżetu. Dzięki szybkiemu kontaktowi z pożyczkodawcą unikniemy także dodatkowych problemów związanych z postępowaniem windykacyjnym.

Tags: , , , ,

Brak komentarzy

dni

Partnerzy Kasomat.pl