Logowanie:


Blog Kasomat.pl

Archiwum wpisów


IKE i IKZE – czym się różnią?

IKE i IKZE - czym się różnią
 

IKE i IKZE to skróty, które różni tylko jedna literka. Ze względu na podobną nazwę oraz formę, często zdarza nam się mylić ze sobą te dwa produkty finansowe. Dzisiaj w prosty sposób postaramy się wyjaśnić, jakie są różnice między tymi rozwiązaniami trzeciego filaru.

Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego służą w zasadzie do tego samego – do gromadzenia pieniędzy na emeryturę. Produkty te działają jednak na zupełnie innych zasadach. Najważniejszą różnicą, która je dzieli, jest ulga podatkowa. Posiadacze IKE są zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych po spełnieniu odpowiednich warunków wieku oraz stażu. Posiadacze IKZE również nie muszą płacić podatku od zysków, ale bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów. Są oni jednak objęci 10 proc. zryczałtowanym podatkiem obliczanym od kwoty dokonywanej wypłaty.

W przypadku IKE limit wpłat na konto to trzykrotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok. Z kolei w IKZE limit wpłat wynosi 1,2 krotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok. W przypadku tego konta zyskujemy tym samym możliwość odpisania od podatku środków wpłaconych w danym roku kalendarzowym.

Ostatnią poważną różnicą między produktami trzeciego filaru są warunki wypłaty zgromadzonych środków przy zachowaniu ulg podatkowych. W przypadku IKE należy w tym celu ukończyć 60 lat (bądź ukończyć 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne). Oprócz tego należy również dokonywać regularnych wpłat przez co najmniej 5 lat albo dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków. W przypadku IKZE wszystko jest dużo prostsze – należy mieć ukończone 65 lat i dokonywać wpłat na konto co najmniej przez pięć lat.

Skomentuj

Zadbaj o przyszłość z IKE

Zadbaj o przyszłość z IKE
 

IKE i IKZE to produkty finansowe, o których w ostatnich latach zrobiło się naprawdę głośno. Systematycznie wzrasta bowiem świadomość Polaków, że ZUS nie zagwarantuje nam świadczeń emerytalnych w wystarczającej wysokości. Wśród społeczeństwa wzrasta również przekonanie o konieczności odkładania dodatkowych funduszy na lata czekające nas po zakończeniu kariery zawodowej. Czym zatem dokładnie jest IKE i w jaki sposób działa?

IKE to Indywidualne Konto Oszczędnościowe, które zaliczane jest do trzeciego filara emerytalnego. To jedno z zyskujących popularność narzędzi służących zwiększaniu naszych dochodów na spokojną starość. Fenomen IKE polega na zwolnieniu jego posiadacza z podatku od zysków kapitałowych (czyli z tzw. podatku Belki w wysokości 19 proc.). Zgromadzone oszczędności nie podlegają zatem podatkowi od dochodów kapitałowych przez cały okres istnienia konta.

Posiadanie Indywidualnego Konta Oszczędnościowego chroni nas przed podatkiem Belki również w momencie wypłaty środków, jeśli spełnimy wówczas kilka warunków. Pierwszy z nich to warunek wieku – posiadacz IKE musi mieć co najmniej 60 lat. Wyjątkiem są osoby w wieku 55 lat, posiadające jednak uprawnienia emerytalne. Drugi warunek natomiast to warunek wpłaty – wpłaty na IKE muszą być odnotowane w co najmniej pięciu latach kalendarzowych.

Skomentuj

Czym jest stopa zastąpienia?

Czym jest stopa zastąpienia
 

Polacy są świadomi faktu, że rząd nie jest w stanie zagwarantować swoim obywatelom emerytur w zadowalającej wysokości. Niestety za tą wiedzą nie idzie potrzeba oszczędzania, koniecznego do zapewnienia sobie godnej „jesieni życia”. W uświadomieniu palącej potrzeby odkładania środków na emeryturę może nam pomóc oszacowanie stopy zastąpienia.

Stopa zastąpienia to procentowy stosunek wysokości otrzymywanej emerytury do przeciętnej płacy otrzymywanej w trakcie okresu aktywności zawodowej. Wyróżniamy także indywidualną stopę zastąpienia – to wartość, która określa stosunek wysokości pierwszej emerytury do ostatniej płacy. Pozwala nam określić, na jaki spadek w domowym budżecie musimy być przygotowani w momencie przejścia na emeryturę.

W naszym interesie jest, aby indywidualna stopa zastąpienia była jak najwyższa. W rzeczywistości wysokość otrzymywanej emerytury i wysokość dotychczasowej płacy najczęściej znacznie się od siebie różnią. Wartość stopy zastąpienia zależy od wysokości składki płaconej w trakcie pracy zawodowej przez przyszłego emeryta, czyli od zgromadzonego przez niego kapitału emerytalnego. W dużej mierze zależy także od obciążenia systemu emerytalnego. Już teraz możemy przypuszczać, że kwota naszych państwowych świadczeń będzie o wiele niższa od średniej wysokości naszych zarobków w trakcie całej kariery zawodowej.

Skomentuj

Renta dożywotnia

Renta dożywotnia
 

Polacy nie mają złudzeń, że z biegiem czasu realna wysokość wypłacanych emerytur będzie ulegała zmniejszeniu. W obliczu tych niewystarczających świadczeń, seniorzy już teraz zostają zmuszeni do poszukiwań dodatkowego źródła dochodu. Jednym ze sposobów na jego pozyskanie jest renta dożywotnia. To produkt, który umożliwia zdobycie comiesięcznych wpływów w zamian za przekazanie instytucji finansowej wszelkich praw do swojej nieruchomości.

Renta dożywotnia jako produkt finansowy przypomina nieco hipotekę odwróconą. Kluczowa różnica polega na tym, że przy hipotece odwróconej osoba, która się na nią zdecydowała, pozostaje właścicielem nieruchomości aż do swojej śmierci. Tymczasem przy rencie już z chwilą podpisania umowy właścicielem nieruchomości staje się fundusz hipoteczny. Osoba zawierająca umowę ma jednak prawo mieszkać w dotychczasowej nieruchomości aż do swojej śmierci, ponieważ w umowie o rencie dożywotniej musi znaleźć się zapis o prawie do dożywotniego zamieszkiwania. Dla bezpieczeństwa osoby, która zdecydowała się na rentę dożywotnia, prawo to jest również zapisywane w księdze wieczystej danej nieruchomości.

Wśród wielu osób wzbudza obawy możliwość bankructwa banku czy funduszu hipotecznego, który udzielił im renty. Na szczęście również w takim przypadku są one ochronione prawnie. Przy bankructwie instytucji finansowej prawo własności nieruchomości wraca bowiem do jej pierwotnego właściciela.

Skomentuj

Kim jest rentier?

Kim jest rentier
 

Nazwa rentier czasem kojarzy nam się z osobą, która pozostaje na rencie. Tymczasem rentier to człowiek niezależny finansowo, który żyje z odsetek od zgromadzonego kapitału, to majątek zgromadzony przez rentiera generuje zysk. Wobec tego rentierami są osoby osiągające np. przychód z tytułu praw autorskich (np. piosenkarze, pisarze), wynajmu własnych nieruchomości czy otrzymujące tantiemy z wykorzystania swojego patentu.

Idea bycia rentierem polega na zapewnieniu sobie pasywnego przychodu w takiej wysokości, która nie będzie wymagała od nas pracy na etacie. W ten sposób cały dostępny czas możemy przeznaczyć na przyjemności, np. realizowanie swoich pasji. Spokojną przyszłość bez konieczności pracy możemy sobie zapewnić przez korzystne inwestycje czy poprzez udane zarządzanie własnym budżetem. Rentierem można zostać także dzięki systematycznemu oszczędzaniu – niestety odkładanie funduszy pozwalających nam na dostatnie życie z procentów może okazać się długotrwałe i wymagać od nas stalowej woli.

Nieliczne osoby zostają rentierami już dzięki samemu szczęściu, np. wygrywając w różnego rodzaju gry jak Totolotek. W zdobyciu dochodu pasywnego może nam pomóc także urodzenie w rodzinie, która zagwarantuje nam miliony na koncie. Wbrew pozorom, zdobyte w ten sposób bogactwo może szybko zostać roztrwonione ze względu na nieumiejętne zarządzanie swoim budżetem.

Skomentuj

Oszczędzanie na emeryturę z IKZE

Oszczędzanie na emeryturę z IKZE
 

IKZE to jeden ze zdobywających coraz większą popularność sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości po zakończeniu działalności zawodowej i przejściu na emeryturę. Coraz większa liczba osób decyduje się na oszczędzanie właśnie w ten sposób, ponieważ wiąże się to nie tylko z możliwością zgromadzenia dodatkowego funduszu na godną emeryturę, ale także z ulgami podatkowymi.

IKZE oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli dobrowolny plan emerytalny. Pozwala on gromadzić środki na prywatną emeryturę. Zaletą tej formy oszczędzania jest możliwość wpłacania wybranych przez siebie kwot pieniędzy (minimalna kwota wpłaty to 50 zł) w dowolnym czasie – na przykład wtedy, gdy dysponujemy akurat nadwyżką finansową. Zgromadzone środki również można wypłacić w dogodnym dla siebie momencie. Dużym plusem IKZE jest także możliwość dziedziczenia środków przez spadkobierców i osoby do tego uprawnione.

IKZE to nie tylko szansa na zgromadzenie pokaźnych oszczędności na życie w wieku podeszłym, ale także gwarancja niższych podatków. Już teraz osoby korzystające z IKZE mogą odliczyć od podatku dochodowego wpłaty dokonywane na to konto. W ten sposób ulga podatkowa za rok 2017 może wynieść nawet 1636, 99 zł.

Skomentuj

Problemy klientów – z życia wzięte odc. 12

pożyczka a renta
 

Pierwsza pożyczka – czy muszę mieć stałą pracę?

–    Serwis Kasomat, jak mogę Pani pomóc?
–    Dzień dobry, mam taką sprawę. Noszę się z zamiarem wzięcia pierwszej pożyczki w Kasomacie, ale obawiam się, że jej nie dostanę, bo nie pracuję – jestem na rencie.

Ubiegając się o pożyczkę w Kasomacie, nie trzeba być aktywnym zawodowo. Udzielamy zobowiązań także osobom na rencie lub emeryturze, o ile ich wiek nie przekracza 65 lat. Ponadto, aby móc wystąpić o pożyczkę, należy posiadać obywatelstwo polskie i mieć pozytywną historię kredytową oraz nie widnieć w bazach dłużników i Krajowym Rejestrze Długów. Od osoby ubiegającej się pożyczkę wymagamy przedstawienia wyciągu z konta za okres 3 miesięcy lub wyciągu za jeden miesiąc oraz aktualnych rachunków za wodę, prąd i gaz. Oczywiście, aby otrzymać finansowanie z systemu Kasomat, konieczne jest posiadanie konta w banku z dostępem przez Internet.

–    No właśnie, konto. Mam rachunek w BZ WBK i robię przelewy przez Internet, czy o coś takiego chodzi?

Dokładnie tak. Na to konto zostaną przelane pieniądze z pożyczki i z niego też należy wykonać przelew wysokości 1 zł, aby rozpocząć procedurę weryfikacyjną. Obsługujemy rachunki w następujących bankach: PKO BP, Inteligo, Multibank, mBank, BRE Bank, BZ WBK oraz Alior.

–    Rozumiem, dziękuję za pomoc. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy również mój wnuk może się starać o pożyczkę u was. Właśnie skończył 18 lat.

Niestety, ale Pani wnuk musi jeszcze poczekać dwa lata. Nasz regulamin umożliwia bowiem skorzystanie z naszych usług osobom od dwudziestego roku życia.

Skomentuj
dni

Partnerzy Kasomat.pl