Logowanie:Pieniądze przelewamy: pn-pt 8:00-20:00

infolinia: (61) 415-20-93
koszt zgodnie z taryfą Twojego operatora


Tabela opłat i prowizji

Czynności przygotowawcze

Prowizja – opłata przygotowawcza za udzielenie pożyczki;
opłata zryczałtowana
niezależna od okresu trwania umowy

8% kwoty pożyczki

Wynagrodzenie – opłata zależna
od okresu trwania umowy (część zmienna)

0,082% dziennie
(liczone wg. wzoru K x n/R x 30%1)

Wynagrodzenie – odsetki umowne

wynoszące 10% w skali roku (dwukrotność odsetek ustawowych 3,5 % powiększonego o stopę kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku, który na dzień zawarcia umowy wynosi 1,5%)

Inne koszty i opłaty

Wezwanie do zapłaty

0,00 zł

Ostateczne wezwanie do zapłaty

0.00 zł

Opłata za ustalenie adresu dłużnika

0,00 zł

Opłata za wniosek o wyjawienie majątku

0,00 zł

Opłata za odpis aktu zgonu

0,00 zł

Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów

0,00 zł

Opłata za uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

0,00 zł

Opłata za uzyskanie odpisu z rejestru zastawów

0,00 zł

Koszty pożyczki niezależne od pożyczkodawcy

Zastawa na rzeczach nieruchomych

0 zł

Cesja praw na zabezpieczenie

0 zł

Gwarancja bankowa

Koszt zależy od banku udzielającego gwarancji

Poręczenie osoby fizycznej lub prawnej

Koszt zależy od poręczyciela

Poręczenie Partners of Securities Sp. z o.o.

17% kwoty netto pożyczki
(opłata zryczałtowana niezależna od okresu trwania umowy)

1 K – kwota netto Pożyczki; n – okres trwania umowy wyrażony w dniach; R – liczba dni w danym roku kalendarzowym

dni

Aby pożyczyć w Kasomat.pl najpierw wyełnij wniosek korzystając z komputera.

Podaj swój email, a wyślemy Ci przypomnienie:

Wyślij przypomnienie