Logowanie:Pracujemy: pn-pt 9:00-19:00

infolinia: (61) 415-20-93
koszt zgodnie z taryfą Twojego operatora


Tabela opłat i prowizji

Prowizja

8% całkowitej kwoty pożyczki

Wynagrodzenie zmienne

obliczone według wzoru: K x n/R x 30%1

Odsetki umowne

10% w skali roku – stanowiące dwukrotność odsetek ustawowych, tj. 3,5 punktu procentowego powiększone o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego w skali roku, która na dzień zawarcia umowy wynosi 1,5 punktu procentowego

Inne koszty i opłaty

Wezwanie do zapłaty

0,00 zł

Ostateczne wezwanie do zapłaty

0.00 zł

Opłata za ustalenie adresu dłużnika

0,00 zł

Opłata za wniosek o wyjawienie majątku

0,00 zł

Opłata za odpis aktu zgonu

0,00 zł

Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów

0,00 zł

Opłata za uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

0,00 zł

Opłata za uzyskanie odpisu z rejestru zastawów

0,00 zł

Koszty pożyczki niezależne od Pożyczkodawcy

Zastawa na rzeczach ruchomych

0 zł

Cesja praw na zabezpieczenie

0 zł

Gwarancja bankowa

Koszt zależy od banku udzielającego gwarancji

Poręczenie osoby fizycznej lub prawnej

Koszt zależy od poręczyciela

Poręczenie instytucjonalne:
Partners of Securities Sp. z o.o.

Wynagrodzenie poręczyciela w wysokości 17% całkowitej kwoty pożyczki (opłata zryczałtowana niezależna od okresu trwania umowy)

1 K – całkowita kwota pożyczki; n – okres trwania umowy wyrażony w dniach; R – liczba dni w danym roku kalendarzowym

dni

Aby pożyczyć w Kasomat.pl najpierw wyełnij wniosek korzystając z komputera.

Podaj swój email, a wyślemy Ci przypomnienie:

Wyślij przypomnienie


Partnerzy Kasomat.pl

Copyrights © 2013 Surat Sp. z o.o. jesteśmy partnerem