Logowanie:


Blog Kasomat.pl

Archiwum wpisów


Pojęcia, które trzeba znać – dywidenda

Pojęcia, które trzeba znać - dywidenda
 

Dywidenda to pojęcie, które kojarzy większość Polaków. Zwykle słusznie wiążemy je z grą na giełdzie. Co dokładnie oznacza termin dywidenda i w jaki sposób możemy czerpać z niej zyski?

Dywidenda oznacza część wypracowanego przez spółkę zysku, którym dzieli się ona ze swoimi akcjonariuszami. Wysokość dywidendy ustalana jest najczęściej na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki i jest jednakowa dla każdej posiadanej przez inwestorów akcji. Jedynym wyjątkiem są tzw. akcje uprzywilejowane, dzięki którym akcjonariusz otrzymuje wyższą dywidendę niż posiadacze akcji zwykłych. O terminie wypłaty i tym, jaka część wypracowanych zysków zostanie przeznaczona na dywidendę, decyduje najczęściej walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników zarządzających spółką. Najpopularniejszym sposobem wypłaty dywidendy jest wypłata w gotówce na rachunki maklerskie akcjonariuszy spółki.

Inwestowanie w spółki regularnie wypłacające dywidendę to jeden z alternatywnych sposobów na lokowanie i pomnażanie posiadanego kapitału. Stały dochód może przynieść zwłaszcza długoterminowe inwestowanie swoich oszczędności w tego rodzaju spółki. W Polsce istnieją podmioty, które każdego roku cały wypracowany zysk przeznaczają na dywidendę, co oznacza spory zastrzyk gotówki dla osób, które posiadają ich akcje.

Tags: , , , , ,

Brak komentarzy

dni

Partnerzy Kasomat.pl