Logowanie:


Blog Kasomat.pl

Archiwum wpisów


Model scoringowy

Model scoringowy
 

Scoring to sposób punktowej oceny potencjalnego kredytobiorcy. To na podstawie tego wskaźnika instytucje finansowe stwierdzają, czy jesteśmy wiarygodni jako klienci. Kluczowy wpływ na wysokość scoringu ma właściwa historia kredytowa, jednak do jego obliczenia potrzebny jest odpowiedni model scoringowy.

Model scoringowy to specjalny system oceny konsumentów na podstawie ich wybranych cech. Taka procedura weryfikacyjna ma na celu zakwalifikowanie każdego potencjalnego klienta do jednej z dwóch klas – klienta złego lub klienta dobrego. W ten sposób bank może przewidzieć, czy dany konsument spłaci w przyszłości swoje zobowiązanie finansowe.

W modelu scoringowym znajdują się na przykład informacje na temat wieku klienta, jego wykształcenia, stanu cywilnego czy stażu pracy. Z drugiej strony będą tam również informacje o jego aktywności kredytowej, potencjalnych opóźnieniach w spłacie podjętych zobowiązań oraz liczbie otwartych kredytów. Analiza każdej z tych cech pozwala przypisać jej wartość punktową, która po zsumowaniu ukazuje ocenę scoringową wybranego klienta. Im mniejsza liczba uzyskanych punktów, tym wyższe ryzyko wiąże się z udzieleniem zobowiązania finansowego takiemu klientowi.

Tags: , , , , ,

Brak komentarzy

dni

Partnerzy Kasomat.pl