Logowanie:


Blog Kasomat.pl

Archiwum wpisów


Jak napisać reklamację?

Jak napisać reklamację
 

Właściwie napisana reklamacja to klucz do przekazania naszych żądań i uzyskania rekompensaty za wadliwy/niezgodny z umową towar lub za usługę wykonaną na niezadowalającym poziomie. Uznana reklamacja daje nam prawo do wymiany zakupionej rzeczy na produkt pozbawiony wad, do bezpłatnej naprawy usterki lub do zwrotu poniesionych kosztów.

W reklamacji powinny zostać zawarte podstawowe dane związane z zakupem – imię, nazwisko i adres nabywcy, nazwa i adres sklepu, data zakupu towaru, opis jego wady, uargumentowanie swoich żądań. Cały opis powinien być precyzyjny i pozbawiony nacechowania emocjonalnego. Ponadto warto do reklamacji dołączyć paragon lub jego kopię. W reklamacji należy także podkreślić moment zauważenia wady – może to znacznie wpłynąć na decyzję o jej uznaniu. Jeśli bowiem zobaczyliśmy wadę jeszcze przed zakupem, rekompensata nam się nie należy. Warto również podkreślić, że czas złożenia reklamacji upływa w ciągu dwóch miesięcy od zauważenia wady.

Na reklamację towaru niezgodnego z umową konsument ma aż dwa lata od dnia nabycia towaru. Najczęściej składamy ją osobiście w miejscu zakupu towaru. Jeśli to niemożliwe, reklamację można również przesłać pocztą. Jeśli sprzedawca nie rozpatrzy naszej reklamacji w ciągu 14 dni, wówczas uznaje się ją za uznaną.

Tags: , , , , ,

Brak komentarzy

dni

Partnerzy Kasomat.pl