Logowanie:


Blog Kasomat.pl

Archiwum wpisów


Czym jest stopa zastąpienia?

Czym jest stopa zastąpienia
 

Polacy są świadomi faktu, że rząd nie jest w stanie zagwarantować swoim obywatelom emerytur w zadowalającej wysokości. Niestety za tą wiedzą nie idzie potrzeba oszczędzania, koniecznego do zapewnienia sobie godnej „jesieni życia”. W uświadomieniu palącej potrzeby odkładania środków na emeryturę może nam pomóc oszacowanie stopy zastąpienia.

Stopa zastąpienia to procentowy stosunek wysokości otrzymywanej emerytury do przeciętnej płacy otrzymywanej w trakcie okresu aktywności zawodowej. Wyróżniamy także indywidualną stopę zastąpienia – to wartość, która określa stosunek wysokości pierwszej emerytury do ostatniej płacy. Pozwala nam określić, na jaki spadek w domowym budżecie musimy być przygotowani w momencie przejścia na emeryturę.

W naszym interesie jest, aby indywidualna stopa zastąpienia była jak najwyższa. W rzeczywistości wysokość otrzymywanej emerytury i wysokość dotychczasowej płacy najczęściej znacznie się od siebie różnią. Wartość stopy zastąpienia zależy od wysokości składki płaconej w trakcie pracy zawodowej przez przyszłego emeryta, czyli od zgromadzonego przez niego kapitału emerytalnego. W dużej mierze zależy także od obciążenia systemu emerytalnego. Już teraz możemy przypuszczać, że kwota naszych państwowych świadczeń będzie o wiele niższa od średniej wysokości naszych zarobków w trakcie całej kariery zawodowej.

Tags: , , , , ,

Brak komentarzy

dni

Partnerzy Kasomat.pl